Pandemie virového onemocnění COVID-19 je stále aktuální. Nicméně očkování proti této nemoci již začalo. Rádi bychom vás informovali o tom, že Ministerstvo zdravotnictví připravilo na svém YouTube kanálu sérii videí v českém znakovém jazyce.

Neslyšící tak mají možnost dozvědět se i touto cestou základní a důležité informace o očkování proti COVID-19.

Na oficiálním YouTube kanále MZ naleznete tři playlisty:

Prvním je Očkování osob s chronickým onemocněním. V této sadě videí naleznete 5 videí týkající se:

 • Očkování osob s chronickým onemocněním. VIDEO ZDE
 • Očkovací místo přes centrální očkovací systém. VIDEO ZDE
 • Očkování prostřednictvím praktického lékaře. VIDEO ZDE
 • Očkovací místo v zařízení lůžkové péče, kde je pacient dispenzarizován/hospitalizován. VIDEO ZDE
 • Onemocnění či zdravotní stav osob s chronickým onemocněním. VIDEO ZDE

V druhém cyklu nazvaném Zapojení praktických lékařů do očkování proti COVID-19 naleznete také 5 videí a týkajících se těchto témat:

 • Zapojení praktických lékařů do očkování. VIDEO ZDE
 • Koho praktičtí lékaři očkují. VIDEO ZDE
 • Čím praktičtí lékaři očkují. VIDEO ZDE
 • Jak probíhají objednávky vakcín pro ordinace praktických lékařů. VIDEO ZDE
 • Distribuce vakcín a výběr ordinací praktických lékařů pro distribuci. VIDEO ZDE

Závěrečný, třetí cyklus obsahuje 2 videa a je nazvaný Aktuality k očkování od 1.3. 2021. Zde naleznete tato videa:

 • Informace k očkování skupiny osob starších 70 let od 1.3. 2021. VIDEO ZDE
 • Informace k očkování učitelů a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení od 1.3. 2021. VIDEO ZDE

Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006431

Zdroj:

helpnet.cz

YouTube kanál MZ